Omahoito-ohjeita vauvasta vaariin

Päivittäinen huolellinen suun ja hampaiden puhdistus sekä terveellinen ja monipuolinen ravinto ylläpitävät suun ja hampaiden terveyttä. Eri ikäkaudet asettavat erilaisia haasteita suunterveyden ylläpitämiselle.