Säännölliset suun ja hampaiden tutkimukset

Suun ja hampaiden tutkimukset ja terveystarkastukset

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä lasten suun ja hampaiden tarkastuksista. Joissain kunnissa lasten hampaat tarkastetaan säännöllisesti lähes vuosittain, kun taas toisissa kunnissa tarkastukset rajoittuvat vain asetuksen mukaisiin ajankohtiin (katso alla). Vanhempien on hyvä tietää, millainen käytäntö omassa kunnassa on. Tarkastusaika voidaan antaa suoraan tai vanhempia kehotetaan varaamaan aika. Vanhempien aktiivisuutta siis tarvitaan.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 (Finlex) sanoo lasten hampaiden määräaikaistarkastuksista seuraavaa:

Kunnan on järjestettävä:

  • ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio
  • alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias
  • oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla.

 

Nuorten ja aikuisten suu ja hampaaat on syytä tutkia säännöllisesti hammaslääkärin vastaanotolla määritellyn yksilöllisen tarkastusvälin mukaisesti. Alle 18-vuotiaiden osalta suun ja hampaiden hoito on maksutonta terveyskeskuksessa. Täysi-ikäisyyden jälkeen on jokaisen syytä itse huolehtia säännöllisestä hoitoon hakeutumisesta. Myös ikäihmisten on hakeuduttava suun ja hampaiston tutkimukseen säännöllisesti. Jos ikäihminen ei itse pysty huolehtimaan hoitoon hakeutumisestaan, tulisi hänen läheistensä tai hoitohenkilökunnan huolehtia ikäihmisen hoitoon hakeutumisesta. Yleissairaudet ja niihin liittyvät lääkitykset voivat heikentää suunterveyttä ja vaativat erityistä huomiota.